Refleksje

Sponsorem dzisiejszej notatki jest słowo: SOFIZMAT-(za wikipedią) wszelka próba dowiedzenia swoich racji, bez względu na wartość logiczną przedstawionej argumentacji. Naprawdę chciałam dobrze i starałam się. Starałam się pozytywnie podejść do […]